Leczenie ortodontyczne nierzadko wymaga współpracy multidyscyplinarnej, co związane jest z przygotowaniem pacjenta do leczenia protetycznego, chirurgicznego czy też ze wspomaganiem leczenia periodontologicznego.
Zapraszamy do naszego gabinetu pacjentów, u których wskazane jest przeprowadzenie leczenia ortodontycznego.
Zachęcamy również do nawiązania współpracy zainteresowanych lekarzy stomatologów.

Ortholine.html
Ortholine_eng.html
mailto:michal.mis@me.com?subject=pro%C5%9Bba%20o%20kontakt