Podczas wizyty konsultacyjnej przeprowadzamy badanie narządu żucia zewnątrz- i wewnątrzustne. Zwracamy uwagę na napięcie tkanek miękkich twarzy, ich czynność i profil pacjenta. Badanie wewnątrzustne obejmuje analizę statyczną i dynamiczną zgryzu. Następnie pobieramy wyciski w celu wykonania modeli gipsowych, a także wykonujemy zdjęcia fotograficzne zgryzu oraz twarzy. Dokumentacja zostaje wzbogacona o zdjęcia rentgenowskie (pantomogram, zdjęcie cefalometryczne z wyjątkiem najmłodszych pacjentów oraz w wybranych przypadkach zdjęcia zębowe). Wymienione czynności konieczne są do przeprowadzenia analiz i pomiarów, a w końcowym etapie do stworzenia odpowiedniego planu leczenia.


Na drugiej wizycie przedstawiony zostaje plan leczenia i omówione kolejne jego etapy, a na trzeciej rozpoczyna się właściwe leczenie ortodontyczne. Wtedy też na zębach osadzany jest aparat stały. Zabieg ten jest całkowicie bezbolesny. Jeśli leczenie prowadzone jest przy pomocy aparatu zdejmowanego, udzielamy informacji na temat jego użytkowania.


Wizyty kontrolne, podczas których aktywujemy aparat, odbywają się co 4-6 tygodni (w przypadku aparatu stałego) i co 6-8 tygodni (w przypadku aparatu zdejmowanego). Aby leczenie przebiegało bez powikłań konieczna jest współpraca pacjenta i systematyczne zgłaszanie się na wizyty kontrolne.


Faza retencji, poprzedzona zdjęciem aparatu stałego i profesjonalnymi zabiegami higienicznymi jest koniecznym etapem leczenia warunkującym utrzymanie jego wyniku oraz przeciwdziałającym niepożądanym przemieszczeniom zębów. Pacjentom zaleca się noszenie retencyjnych aparatów zdejmowanych lub retainerów osadzanych na powierzchni językowej siekaczy i kłów dolnych.

Ortholine.html
Ortholine_eng.html
mailto:michal.mis@me.com?subject=pro%C5%9Bba%20o%20kontakt