Czas leczenia zależy od rodzaju wady, jej nasilenia, ustalonego planu postępowania ortodontycznego, jak również od wzorca wzrostowego pacjenta (korzystny lub nie: np. wady o podłożu morfologicznym – nadmierny wzrost żuchwy, niedorozwój żuchwy).
Indywidualna odpowiedź organizmu na leczenie, przestrzeganie zaleceń lekarza oraz terminów wizyt także wpływają na czas leczenia. Przeciętnie w przypadku aparatu stałego wynosi on około 2 lat. Dlatego też z góry nie da się przewidzieć kosztów leczenia, można je natomiast w przybliżeniu określić podczas pierwszej wizyty Pacjenta.

Ortholine.html
Ortholine_eng.html
mailto:michal.mis@me.com?subject=pro%C5%9Bba%20o%20kontakt