W leczeniu ortodontycznym nie istnieją żadne ograniczenia wiekowe. Zarówno najmłodsi pacjenci, jak i dorośli mogą się do nas zgłosić. Każdy wiek jest dobry, by zainwestować w zdrowy uśmiech. Jednakże warto pamiętać, że pacjenci rosnący mogą w pewnych przypadkach szczególnie skorzystać z leczenia w okresie skoku wzrostowego lub przed jego rozpoczęciem.


Dzieci. W Ortholine leczymy najmłodszych Pacjentów. Prowadzimy najczęściej leczenie prewencyjne i interceptywne. Celem jest zapewnienie właściwego rozwoju narządu żucia i usunięcie przeszkód zgryzowych przy pomocy ćwiczeń i prostych aparatów. Odnosi się do uzębienia mlecznego (4-5 lat) i mieszanego (6-7 lat). Ponadto w okresie uzębienia mieszanego stosujemy szeroką gamę aparatów zdejmowanych. Profilaktyka ortodontyczna odgrywa szczególną rolę w przypadku najmłodszych pacjentów.


Młodzież. Prowadzimy właściwe leczenie ortodontyczne najczęściej aparatami stałymi. Niektóre wady zgryzu mogą być leczone przy pomocy aparatów zdejmowanych. Pacjenci nastoletni są często świadomi swoich niedoskonałości związanych z nieprawidłowym zgryzem i bardzo zmotywowani do rozpoczęcia leczenia. Jest to okres, w którym rozwija się poczucie piękna, a jednocześnie kształtuje potrzeba znajdowania się w granicach jego kanonów.


Dorośli. To grupa pacjentów, którą obejmujemy leczeniem rehabilitacyjnym, odtwórczym i kosmetycznym. Wskazania do leczenia ortodontycznego rozszerzone są o działania przygotowujące do leczenia chirurgicznego (wady morfologiczne o podłożu genetycznym), protetycznego (odtworzenie miejsca w łuku i przygotowanie do wprowadzenia implantów, osadzenia koron oraz mostów) lub wynikają ze wskazań periodontologicznych (duże stłoczenia, wady zgryzu, w których dochodzi do przeciążenia pojedynczych zębów lub grup zębowych lub niedociążenia – zęby lub grupy zębowe z brakiem podparcia).

Ortholine.html
Ortholine_eng.html
mailto:michal.mis@me.com?subject=pro%C5%9Bba%20o%20kontakt