Leczenie ortodontyczne prowadzimy przy pomocy aparatów zdejmowanych, do których należą aparaty reedukujące (płytki przedsionkowe, trainery), czynnościowe (aparat blokowy, Klammta, Baltersa, Fränkla, Stockfisha itp.) oraz mechaniczne (płytka Schwarza).
Aparaty zalecamy indywidualnie - zależnie od wskazań dla danego pacjenta z uwzględnieniem najnowszych standardów w ortodoncji. Wśród aparatów stałych oferujemy zamki metalowe oraz estetyczne (kompozytowe, porcelanowe i szafirowe/kryształowe o wysokim stopniu przezierności i estetyki). Leczenie ortodontyczne przy pomocy aparatu stałego w szczególnych przypadkach może być wspomagane przez zastosowanie miniśrub ortodontycznych.
Pacjenci, którzy z różnych powodów nie mogą pozwolić sobie na obecność aparatu stałego w jamie ustnej, mogą skorzystać z oferty przeźroczystych szyn nakładkowych.

Ortholine.html
Ortholine_eng.html
mailto:michal.mis@me.com?subject=pro%C5%9Bba%20o%20kontakt