Aparaty

Leczenie ortodontyczne prowadzimy przy pomocy aparatów zdejmowanych, do których należą aparaty reedukujące (płytki przedsionkowe, trainery), czynnościowe (aparat blokowy, Klammta, Baltersa, Fränkla, Stockfisha itp.) oraz mechaniczne (płytka Schwarza).

Aparaty zalecamy indywidualnie – zależnie od wskazań dla danego pacjenta z uwzględnieniem najnowszych standardów w ortodoncji. Wśród aparatów stałych oferujemy zamki metalowe oraz estetyczne (kompozytowe, porcelanowe i szafirowe/kryształowe o wysokim stopniu przezierności i estetyki). Leczenie ortodontyczne przy pomocy aparatu stałego w szczególnych przypadkach może być wspomagane przez zastosowanie miniśrub ortodontycznych.

Pacjenci, którzy z różnych powodów nie mogą pozwolić sobie na obecność aparatu stałego w jamie ustnej, mogą skorzystać z oferty przeźroczystych szyn nakładkowych.